רשמו את התאריך! “הולך בתל ומעלה חרס בידו” – יום עיון על חידושי מחקר של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, 14.5.20

רשמו ושמרו את התאריך, 14.5.20, ליום העיון השנתי של המכון לארכיאולוגיה של אונ’ בר-אילן, “הולך בתל ומעלה חרס בידו” שבו יוצגו מפירות המחקר של חוקרי ותלמידי המכון.